Ecoloop

Om Ecoloop

Ecoloop AS arbeider med geo- og miljørådgivning innenfor eiendom, bygg og anlegg, infrastruktur og industri.

Ecoloop leverer miljørelaterte tjenester til privatpersoner, næringsliv og myndigheter.

Kundetilfredshet, kostnad og kompetanse er i fokus i alle våre prosjekter.

Ecoloop AS er fra 2017 medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). RIF stiller kompetanse- og forretningsmessige krav til medlemsfirmaene. RIF-firmaer er underlagt en godkjenning basert på krav knyttet til firmakompetanse, forretningsmessig drift, forretningsskikk, kundetilfredsstillelse og ansvarsforsikring.

Ecoloops miljørådgivere skal bidra til at nye bærekraftige løsninger kommer til anvendelse. Vi skal skape merverdi både i økonomisk, økologisk og sosial forstand for våre kunder og de involverte aktørene.

Våre tjenester kan omfatte:

 • Praktisk miljøfaglig bistand, for eksempel ved;
  • å delta i din prosjektgruppe som medarbeider eller prosjektleder
  • planlegging og gjenomføring av byggeprosjekter.
  • vurdering og fjerning av forurensing.
 • Strategisk rådgivning og utredning i tverrfaglige prosjekter, for eksempel ved;
  • å inkludere livsløps parametre i beslutningsprosesser (f.eks. innkjøp).
  • gjenbruk av avfallsfraksjoner fra industri, bygg og anlegg
  • utarbeiding av veiledere
 • Utprøving og dokumentasjon av nye teknikker og produkter, for eksempel:
  • Gjenbruk av avfallsfraksjoner i bygg- og anleggsvirsomhet
  • Gjenbruk av avfallsfraksjoner i bygg- og anleggsvirsomhet

Om bærekraftig utvikling (tilbakeblikk)World Conservation Strategy 1980
Bruntlandkommisjonens rapport "Vår felles fremtid" (1987) sier følgende om Bærekraftig utvikling(s42): "... utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov".
Bruntland kommisjonen bygger på et FN dokument fra 1980 (Link; World Conservation Strategy, 1980, se figuren til høyre).

Om styret
Ecoloop AS har følgende styre:
Styreformann:
Arnt-Olav Håøya
Medlemmer:
Bo Svedberg, VD, Ecoloop AB
Heidi Håøya, Groruddalen Dyreklinikk AS
Mårten Lindström

 

 

Ecoloop

| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |