Ecoloop

Informasjon -> Artikler og publiseringer

Foredrag fra Ecoloop AB sitt 10 års jubileum - Stockholm 20 november 2014

Under jubileumsseminaret ble det presentert ble det generelt omtalt bygging av et bærekraftig samfunn med konkrete eksempler til Ecoloop sine prosjekter. Tema: Energi - Materialer - Vann

 

Conferance: EPS 2011, Oslo - Geofoam Blocks in Construction Applications. (Link til alle presentasjoner)

EPS (expanded poly-styrene) containing flame reatrdants has since 2007 in Norway not been produced for road applications. However old EPS blocks may contain brominated flame retardants BRFs. The article present risk assessments, guideline values and results from chemical analysis of EPS blocks and soil samples (2006) sampled near the EPS blocks.

With respect to the BRFs in EPS and soil samples taken from bridge sites it must be concluded, that:
• The content of HBCDD in the EPS blocks was high and at a level comparable to the expected content based on production information.
• The content of HBCDD in soil below the EPS blocks was below the limit of detection (0,2 mg/kg DM), which also is the level of the guidance value from 2006 and more than 10 times less than EU PNEC value form 2008.
• The risk of exposure for humans and the environment to HBCDD from the EPS blocks is low. At the end of life EPS is handled as a hazardous waste according to national regulations.
• PBDEs have not been detected in the EPS-blocks, only in the upper soil samples.
• The content of penta-BDE in soil samples was below 0.1 mg/kg DM, which is more than 3 times lower than the guidance value. This concentration level is less than predicted environmental regional agricultural soil concentration. Specific sources are not located.

Article: Environmental risks assessments of flame-retardant found in EPS bridge embankments (Håøya/Haagensen)

Presentation (15): Environmental risks? Beneficial reuse?


Bygg & teknik 1/11 - Materialmodifiering – framtidens smarta material

Svensk sammendrag : Byggsektorns påverkan på miljön är mycket stor. De betydande miljöas- pekterna är sektorns användning av material och energi. Idag finns teknik för att underlätta en omställning till innovativ materialhantering som kan minska miljöpåverkan och göra samhället mer uthållig i ett livscykelperspektiv. Återvinning och materialmodifiering med stabiliseringsteknik är ett exempel på etablerad teknik som kan användas i detta syfte.
Kilde: http://www.byggteknikforlaget.se/

Bygg & teknik 1/11 - Förorenade muddermassor kan med fördel användas

Svensk sammendrag : I det EU-finansierade projektet, Sustainable Management of Contaminated Sediments (SMOCS), kom- mer en vägledning för hantering av förorenade sediment att arbetas fram. Deltagande partners är insti- tut, universitet och hamnar i Sverige, Finland, Litauen, Polen och Tyskland. Statens geotekniska institut (SGI) är projektledare. Projektet har ett brett stöd av sjöfartsverk, departement, miljömyndigheter och andra universitet och insti- tut i sju länder runt Östersjön, samt av Helsinki Commission. Baltic Marine Environment Protection Commission (Helcom).
Kilde: http://www.byggteknikforlaget.se/


Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |