Ecoloop

| Miljørådgivning| Miljørisiko| Miljøtiltak | Miljøkontroll | Gjenbruk | Bruk av ressurser |

Miljøtiltak - Forurenset jord og sediment

Utarbeiding av miljøtekniske tiltaksplaner:

 • Utarbeiding av miljøtiltak
 • Tiltaksplaner for arbeider på land
 • Tiltaksplaner for arbeider i sjø
 • Helhetlige tiltaksplaner for land og sjø
 • Tiltaksplaner for opprydding ved akuttforurensning
Huskeliste for utførende entreprenør ved gjennomføring av tiltak:
 1. Utførende er ansvarlig for å stanse arbeidet dersom det er fare for å oppdage forurensning grunnen eller at grunnforurensning oppdages under graving.
 2. Det skal iverksettes nødvendige tiltak for å hindre spredning av forurensning
Huskeliste for ubygger eller tiltakshaver:
 1. Det skal gjennomføre miljøteknisk undersøkels og utarbeides miljøteknisk tiltaksplan. Miljøteknisk tiltaksplan for forurenset grunn må godkjennes av kommunen. Tiltaksplan for mudring må godkjennes av staten.
 2. Avfallsplan skal også omfatte forurenset masse.
 3. Hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) omfatter selvsagt også arbeid med forurenset jord og sediment.
 4. Forurenset jord og forurenset sediment skal lagres uten fare for spredning av forurensning og håndteres i henhold til gjeldene tillatelse og lovverk.
 5. Forurenset jord og sediment må i disponeres i henhold til gjeldene tillatelse. Dette innebærer at forurenset jord som transporteres ut av eiendommen må leveres godkjent mottak eller godkjent innsamler.
 6. Når det ligger forurenset masse igjen på eiendommen skal dette tinglyses i eiendomsregisteret (Matrikkelen). Tiltakshaver må da også vurdere hvorvidt det er behov for å dokumentere forurensningens effekt på helse og miljø. Dette kan innebære miljøteknisk etterkontroll og miljøteknisk overvåkning.

 

Utarbeiding av miljøtekniske tiltaksplaner

 

Gjenbruk av avfallsfraksjoner
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |