Ecoloop

Privat avløp | Bygg og anlegg | Infrastruktur | Havn og farled | Avfall | Kjøp og salg

Tjenester > Våre tjenester --> Bærekraftig bruk av ressurser

Arbeidet med å finne og innarbeide bærekraftig bruk av ressurser følger en tilpasset arbeidsmetodikk.Ecoloopen

 

Ecoloop samarbeider med forskningsmiljøer og arbeider med helhetlige systemanalyser. Dette inkluderer energiforbruk og utslipp av klimagasser.

Forskning
Ecoloop
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |