Ecoloop

| Miljørådgivning| Miljørisiko| Miljøtiltak | Miljøkontroll | Gjenbruk | Bruk av ressurser |

Miljørådgivning

Strategisk og teknisk rådgivning innen miljø- og geofag
  • Strategisk rådgiving og nøytral vurdering/grunnundersøkelse i forbindelse med privat avløp og vannforsyning
  • Strategisk rådgivning for planlegging av miljøteknisk arbeid under bygg- og anleggsprosjekter
  • Strategisk rådgivning for å utrede gjenbruk av aske, forurenset jord, sediment eller industriprodukter
  • Bistand ved kjøp og salg av eiendom (EDD)
  • Konsekvensutredning med tema vann, miljø og georessurser
  • Utforming av anbudsbeskrivelse
  • Myndighetskontakt
  • Kartlegging av løsmasser og geologi på land
  • Kartlegging av sjøbunn og sedimenter

 

Gjenbruk av avfallsfraksjoner
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |