Ecoloop

Nyheter:

Etablering av Christiania roklub sin nye robane i Bogstadvannet startet mai 2017. Utførende entreprenør er Vesirakennus Ojanen Oy. Ecoloop har arbeidet med planlegging og har ansvar for oppfølging av mudring, avvanning og nyttiggjørig av avvannet sediment fra Bogstadvannet. Andre bidragsytere er Helen Sterud Prosjekttjenester, Sito OY, NIBIO, Sweco Norge AS, Scan Survey AS og Løvlien Georåd AS. Under planleggingen har Aquateam AS bidratt med planleggingsarbeid. Leverandør av Geotuber har lagt ut en YouTube video som viser avvanning og mudring. Droneopptakene er fra juli 2017.

Ecoloop AS er fra 2017 medlem i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). RIF er en frittstående bransjeforening for kunnskapsbedrifter med virksomhet innenfor rådgivning, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen.

Mai 2016: Ecoloop Arbeider med Masseforvaltningsprognoser med tilhørende klimapåvirkning i Oslo frem mot 2030.

2016: Ecoloop arbeider med mudring av robane i Bogstadvannet med avvanning av sedimenter og gjennbruk av disse.

Ecoloop arbeider med Masseforvaltning og bærekraftig gjenbruk: http://www.optimass.se

Ecoloop AS arbeider fom. 2014 med private avløp og vannforsyning på Nesodden

10-års jubileum for Ecoloop AB - Miljørådgivere arbeider med og promoterer bærekraftig samfunnsbygging, Ecoloop er 10 år!

Ecoloop

| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |