Ecoloop

| Miljørådgivning| Miljørisiko| Miljøtiltak | Miljøkontroll | Gjenbruk | Bruk av ressurser |

Gjenbruk

Gjenbruk av rene masser og avfallsfraksjoner:
  • Livskostnadsanalyser (LCC) og livssyklus analyser (LCA)
  • Kartlegging av egenskaper og muligheter
  • Produktutvikling
  • Gjennomføring og kontroll

 

Gjenbruk av avfallsfraksjoner
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |