Ecoloop

Privat avløp | Bygg og anlegg | Infrastruktur | Havn og farled | Avfall | Kjøp og salg | Bruk av ressurser

 

Tjenester > Våre tjenester --> Privat avløp

Ecoloop arbeider med strategisk planlegging med valg av avløpssystem for privatpersoner, utbyggere og kommuner. Vi utfører nøytral fagkyndig vurdering av grunnforhold og anbefaler avløpsløsning. I videre anskaffelsesprosess, og ved bygging og kontroll kan vi bistå med myndighetskontakt, innhenting leverandører og følge leveransene til anlegget er ferdig bygget og etterkontrollert.

Eksempel på prosjekter:

2014 August Norge AS – Fagnøytral resipientvurdering. Vannbehandling
Vurdering av resipient og brukerinteresser ved Onsrud leir og Rolstad hyttefelt i Ullensaker kommune. Arbeidet omfatter vannmiljø, naturmiljø, kulturminner, naturmangfold og brukerinteresser. Renseanleggets dimensjonering er vurdert med tilhørende spillvannsnett og avløp. Utslipp av sanitærvann og bygging av anlegg er vurdert i forhold til tilstand i resipienten. Anleggene er henholdsvis på 600 og 150 personekvivalenter. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver

2014 Privare avløp i Nesoddenkommune- Miljø- og hydrogeologi - Vannbehandling
Nøytral faglig utredning av grunnforhold og valg av vann og avløpsløsning til private husstander med prosjektering og bistand med prosjektgjennomføring. Hovedansvar: Oppdragsleder og rådgiver


Retningslinjer for Nesodden: Ecoloops nøytrale vurdering inneholder informasjon om myndighetskrav, beskrivelse og dokumentasjon av eksisterende anlegg naturgitte forhold, forurensningsfare og anbefalinge til egnet løsning for avløpsrensing. I videre prosess kan vi bistå huseiere med prosjektgennomføring og prosjektering.

 

Nøytral informasjon fra Sverige:

Va-guiden AB (vaguiden.se) er et frittstående selskap hvor med representanter fra Ecoloop i styre og ledrgruppe. VA-guiden AB driver Avlopps-guiden, Dagvattenguiden og VA-planeringsguiden samt konferansen Vatten Avlopp Kretslopp.

Ecoloop

| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |