Ecoloop
miljørådgiver, strategisk rådgivning, forurensning i grunnen, rensing av avløpsvann, grunnundersøkelser, tiltaksplan, miljøundersøkelse, forurensetgrunn, forurensetsjøbunn, miljørisiko, tilstandsklasse, gjenbruk av avfall
| TLF +47 926 00 766 | Geologi - Ytre miljø - Jord - Sediment - Vann - Avløp | E-mail: aoh@ecoloop.no | 10 bærekraftige år |